Mělo by být samozřejmostí, že si člověk vydělává, a to tolik, aby ze své výplaty vyžil. Samozřejmě za předpokladu, že jde o člověka práceschopného a…