Jak udržet teplo v domě


Energetický štítek určuje, do jaké míry je dům nebo byt postaven energeticky účinným způsobem a jak vysoká je roční spotřeba tepla. Energetický štítek v konečném důsledku ovlivňuje cenu a hodnotu obydlí.
Informace o radonu:mnoho lidí se při koupi domu radonem nezabývá. Radon je radioaktivní vzácný plyn, který nevidíte a necítíte. Vysoká koncentrace tohoto plynu však může způsobit rakovinu plic. Je uvolňován póry a prasklinami z půdy a hornin, takto se dostává do budov, kde se hromadí. Koncentrace radonu by měla být měřena zejména v obydlených suterénech. Bránit se lze s ventily, které mohou být instalovány ve stěnách, aby zajistily lepší větrání. Další možností je větrací zařízení, které běží trvale. K tomu je ještě třeba zhutnit trhliny v půdě. V závislosti na poloze domu a koncentraci radonu v oblasti vypracuje expert na stavby návrhy řešení.
 zateplování fasád

1. Sestavte si celkový plán

Pokud si koupíte starší dům a chcete jej zrekonstruovat, měli byste si určitě udělat celkový plán. Ten poskytne přehled nákladů na renovaci. Mnoho lidí utrácí spoustu peněz za řešení, která jsou později změněna. Celkový plán může zachránit tisíce korun.

2. Vždy pracujte po krocích

Dokončete jeden projekt, než začnete další. Mnozí mají nutkání renovovat několik míst najednou. To však může být drahé, protože můžete ztratit přehled a projekt v jedné místnosti může ovlivnit práci na další místnosti.
luxusní bungalov

3. Co můžu udělat sám?

Pokud se například ukáže, že je výhodné znovu provést izolaci, je lepší si najmout profesionální řemeslníky, kteří ji pomohou řešit lépe. V případě, že si izolaci provedete sami, je důležité mít na paměti, že je třeba zajistit také dobré větrání. Stavební experti často vidí případy neodborné izolace, kdy se kvůli nezajištění správného větrání při rekonstrukci vytvořily v bytě plísně. Pokud také izolujete příliš natěsno, hrozí nebezpečí, že se vytvoří kondenzace a plíseň. Pokud chcete předejít novým škodám, poraďte se. I drobné škody, mohou být opraveny rychle a levně, pokud jsou v souladu s předpisy.