Kvalitní, zábavný tábor na letní prázdniny.


Zabavte své dÄ›ti a nenechte je sedÄ›t o letních prázdninách na poÄítaÄi. Nechte jim volnou aktivní zábavu, kde procviÄí svaly, mysl ale také komunikaci s ostatními a navíc jsou neustále pod dohledem a kontrolou. DÄ›tské tábory jsou vždy plné pÅ™ekvapení, zážitků, nových lidí, zábavy a hlavnÄ› dobré atmosféry. Každý rodiÄ na naÅ¡em táboÅ™e má přístup k online zpravodaji, který je na naÅ¡ich internetových stránkách a každý den je obohacován o nové fotografie a dÄ›ní na táboÅ™e. DÄ›tské tábory, jako je i ten náš, je urÄen pÅ™edevším pro dÄ›ti od 7 do 16 let.

Zábava a pohyb na Äerstvém vzduchu.

Každý rok nabízíme nové hry a nové soutěže, které neÄiní náš tábor pouze jedineÄným, ale každého posílí, aÅ¥ už se jedná o svaly, mysl Äi samotného ducha vaÅ¡eho dítÄ›te. Tábor vÅ¡ak není nároÄný a zvládne ho tak každý. NavÅ¡tivte naÅ¡e internetové stránky, kde zjistíte informace nejenom o táboÅ™e samotném, ale i důležitá data, Äi na co se letos těšit. Navíc si můžete pÅ™eÄíst, jakým způsobem probíhal i minulý tábor. DÄ›tské tábory, kvalitní strávení volného prázdninového Äasu pro vaÅ¡e dÄ›ti.