Má dáti, dal – kolik stojí vztah?


Když položíme otázku, proč převážně mladí lidé nechtějí vstupovat do manželského svazku a přitom jejich rodiče jsou nebo byli oddaní, tak převážně dostaneme tyto odpovědi: ekonomické důvody, větší sociální podpora pro svobodné matky, hlavně v otázce bydlení a nezávislost, rozvod je drahý a pod.
Možná vás zaujme několik informací, které se týkajípárů druh a družkanebo osoba blízká. Po zhroucení tohoto vztahu snad každého z nich zajímá, jak to bude kromě výživného na děti s rozdělením majetku a vložených investicí do společné domácnosti.

přetahování lidí.jpg
V soužití druh – družka, které trvá déle než 3 měsíce a tvoří společnou domácnost
nevzniknenic podobného, jako je společné jmění manželů.

a) Vždy každý z nich nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví, to znamená: odděleně. Po rozchodu se každý rozhodne, jak se svým majetkem naloží.

b) Při nabývání majetku mohou mít dojednané podílové spoluvlastnictví, kde podíly jsou stejné (podle nového občanského zák. par. č.1122 ).

c) Vzájemná vyživovací povinnost druha a družkyzde podle nového OZ není. Vše záleží na tom, jestli se na této vyživovací povinnosti dohodnou.

d) Nájem – v případě smrti nájemce(druh nebo družka), kde společně tento pár žil až do dne smrti nájemce (druh, družka), přechází nájem na člena domácnosti se souhlasem pronajímatele a bere na sebe povinnosti spojené s nájmem. (Podmínkou je, že pozůstalý druh nebo družka, nesmí mít jinde své vlastní bydlení.

e) Výživné na dítě nebo děti může mít písemnou dohodu, kterou neurčil soud.
Dobré řešeníje, aby tuto dohodu schválil soud. Tento způsob je podobný rozsudku soudu. Pokud výživné necháte na rozhodnutí soudu, je to ještě lepší řešení. Samovolné snížení výživného je zakázáno. Výživné si můžete měnit podle toho, jak se změnili životní poměry, ale pouze s posvěcením soudu, který k této změně musí prozkoumat všechny okolnosti.
V obou těchto případech za neplacení i částečného placení výživného na dítě nebo děti, je možné podat exekuci na dlužné výživné.

přetahování lidí.jpg

Když to shrneme, tak druh s družkou, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, mají k sobě navzájem plno práv a povinností. Je důležité si projít celý nový občanský zákoník nebo se poradit s odborníky.