Nový druh skákavky – k čemu používá „pádla“?

Skákavky jsou pavouci, kteří vypadají jako plyšové zvířátko. Jemné chloupky pokrývající celé tělíčko a umístění očí z nich dělá roztomile vypadající pavouky. Jsou poměrně známé a běžné. Jak už název napovídá, umí skákat do (poměrně ke svému tělu) velké vzdálenosti. Zajímavý je i jejich mozek. Jsou velmi chytré, protože mozek zabírá podstatnou část jejich těla, což uvidíte, když se na skákavku podíváte z profilu – hlavohruď je mnohem větší než zadeček. Kdyby člověk měřil jen několik milimetrů, měl by mozek stejně velký, jako skákavka. Nejkrásnější je ale jejich styl rozmnožování.Roztomilý pavouček.jpg
Vědci relativně nedávno objevili úplnou náhodou nový druh skákavky. Po nějaké době zkoumání se jim podařilo odchytit jak samečka, tak samičku. Jaké ale bylo jejich překvapení, když zjistili, že sameček má na jednom páru končetin zvláštně tvarované chloupky, které vypadají jako pádla. Pochopitelně se snažili přijít na to, k čemu slouží.
Teorií bylo více, ale například se domnívali, že mohou sloužit k létání, plavání, chůzi po hladině a dalším věcem. Ani jedna z těchto domněnek nebyla správná. Až teprve jednoho vědce napadlo, že dá samičku a samečka k sobě. Chvíli se nic nedělo, pak ale byl svědkem zajímavého chování. Samička byla nahoře na listu, sameček schovaný pod ním a zpod listu vystrčil jen onu končetinu. Zamával jí na samičku, a ta po ní rychle skočila. Sameček utekl, takže si se samičkou vyměnili pozice. Bylo to velmi zajímavé, nicméně ani poté nebylo vědci jasnější, k čemu má toto chování vést.Pohled do očí.jpg
Následně se podařilo chytit ještě jednu samičku a pokus se samečkem zopakovali. Opět se odehrál stejný scénář, až na to, že tato samička po noze samečka neskočila, ale zůstala nahoře na listu. Sameček to ještě několikrát zkusil, a když se nic nedělo, vylezl nahoru na list a začal se s novou samičkou pářit.
Bylo tedy zjištěno několikerým pozorováním, že tímto „máváním“ zkoumá sameček, zda je samička svolná k páření. Pokud by totiž rovnou započal s kopulací, u první samičky by jej to stálo život, a o to samozřejmě žádný tvor nestojí.