Jak prodat vozidlo?

 Máte na výběr ze dvou možností. Buď přepis na nového majitele vyřídíte společně s kupcem na úřadě, nebo kupci poskytnete plnou moc, kde ho oprávníte k provádění veškerých úkonů, které jsou nutné k přepisu vozidla. Osobně však doporučuji poskytovat plnou moc pouze takovému kupci, jakého dobře znáte a můžete se na něj spolehnout. Občas se totiž stává, že kupec auto nepřepíše i přesto, že k tomu zplnomocněný je. Páchá dopravní přestupky a pokuty chodí původnímu majiteli, neboť je stále veden jako vlastník i provozovatel. Tato situace je bohužel právně téměř nevyřešitelná a snadno se tak lze proto dostat do začarovaného kruhu, ze kterého se jen těžko dostává ven. Navíc ze zákona je dáno, že převod se musí uskutečnit do deseti dnů od podpisu smlouvy a odpovědnost za to padá na vás, jako na původního majitele. Pokud se tak do určené lhůty nestane, hrozí vám pokuta až 50 000 korun.
 otevřený kufr u auta

Dám kupci plnou moc

 Tato volba je pro vás jednodušší, protože budete mít méně práce s úřady. Než se sejdete s kupcem, měli byste mít připravenou kupní smlouvu, její kopii aplnou moc. Poté, co oba podepíšete smlouvu i její kopii, předejte jednu z listin kupci a druhou si nechte. Pro jistotu si oba podepsané dokumenty ještě vyfoťte. Než kupci předáte dokumenty, jako je velký a malý technický průkaz, pořiďte snímek velkého techničáku kvůli pojišťovně, protože po podepsání kupní smlouvy je vaší povinností zrušit povinné ručení na daný vůz.
 Jak již bylo zmíněno, tato možnost je pro vás, jako kupce, potenciálně nebezpečná. V případě, že nechcete nebo nemůžete vyřídit přepis společně s člověkem, kterému auto prodáváte, zažádejte o plnou moc od něj a přepis vyřiďte sami do deseti dnů od podpisu smlouvy. Velký a malý technický průkaz potom novému majiteli zašlete třeba poštou jako cenné psaní nebo alespoň jako psaní doporučené.
 uzavřený obchod

Vozidlo přepíšeme společně s kupujícím

 Tato možnost je nejjistější a nejbezpečnější pro obě strany. Než však půjdete na úřad, mějte s sebou oba doklad totožnosti, kupní smlouvu, zelenou kartu, velký a malý technický průkaz. Dále potřebujete také výpis z evidenční prohlídky, který můžete získat na každé STK. Nejedná se však o plnou technickou prohlídku. Technik pouze zkontroluje, zda údaje v technickém průkazu skutečně odpovídají reálnému stavu vozidla a možná vyzkouší světla a blinkry či klakson. Více po vás chtít ani nemůže. Za evidenční prohlídku zaplatíte poplatek, který by neměl přesáhnout částku 500 korun. Nakonec nezapomeňte odhlásit povinné ručení a upozorněte nového vlastníka, aby si co nejdříve své povinné ručení sjednal.